Wszystko
Profilaktyka
Dieta i żywienie
Ciąża
Uroda
Psychologia
Dziecko
Leki i suplementy
KOMUNIKATY

Artykuł

Zanieczyszczenie prenatalne związane z gorszymi wynikami poznawczymi u niemowląt

Według nowych badań University of Colorado Boulder, małe dzieci, których mamy były narażone na wyższy poziom zanieczyszczenia powietrza w czasie ciąży, mają zwykle niższe wyniki w zakresie zdolności poznawczych, koordynacji ruchowej i umiejętności językowych.

Opublikowane w czasopiśmie Environmental Health badanie par latynoskich matka-dziecko jest jednym z pierwszych, które oceniają związek między ekspozycją na zanieczyszczenia w okresie prenatalnym a rozwojem mózgu w okresie niemowlęcym. Dodaje to do rosnącej liczby dowodów sugerujących, że narażenie na zanieczyszczone powietrze w krytycznych oknach rozwoju może mieć potencjalnie trwały wpływ na zdrowie dzieci.

„Nasze odkrycia sugerują, że narażenie na zanieczyszczenia, szczególnie w połowie i pod koniec ciąży, może negatywnie wpływać na rozwój neurologiczny we wczesnym okresie życia” – powiedziała autorka Tanya Alderete, adiunkt fizjologii integracyjnej w CU Boulder.

W ramach badania zespół badawczy obserwował 161 zdrowych par matka-niemowlę mieszkających w południowej Kalifornii i zapisał się do Mother's Milk Study, podłużnego badania zdrowia niemowląt. Uczestnicy przedstawili szczegółowe historie miejsc, w których mieszkali. Następnie naukowcy wykorzystali system jakości powietrza Agencji Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych, który rejestruje dane ze stacji monitorowania otoczenia w całym kraju, aby obliczyć narażenie matek na zanieczyszczenia pochodzące z ruchu ulicznego, przemysłu, dymu z pożarów i innych źródeł w czasie ciąży.

Kiedy dzieci osiągnęły wiek 2 lat, przeszły serię testów neurorozwojowych, oceniających zdolności poznawcze, motoryczne i językowe. Po uwzględnieniu statusu społeczno-ekonomicznego, liczby przypadków karmienia piersią w ciągu dnia, tego, czy dziecko było wczesne, spóźnione czy o czasie, masy ciała matki, masy urodzeniowej dziecka i innych czynników, które mogły wpłynąć na wyniki, badanie wykazało, że 2-letnie dzieci narażone w okresie prenatalnym na więcej wdychanych cząstek stałych (PM 10 i PM 2,5) uzyskały znacznie niższe wyniki w testach poznawczych. Na przykład osoby narażone na poziomy PM10 na 75. percentylu w porównaniu z 25. percentylem uzyskały około 3 punkty mniej.

Innymi słowy, 16% uczestników miało złożony wynik poznawczy, który wskazywał na pewien stopień upośledzenia. Gdyby wszyscy uczestnicy byli narażeni na tak duże zanieczyszczenie, jak 75. percentyl, częstość występowania zaburzeń funkcji poznawczych w wieku 2 lat wyniosłaby 22%.

Według badania, kiedy doszło do narażenia, miało znaczenie, przy czym narażenie w połowie lub pod koniec ciąży okazało się szczególnie szkodliwe dla rozwoju układu nerwowego.

„Mózg rozwija się inaczej na różnych etapach ciąży i kiedy masz zakłócenie w krytycznym oknie, które może wpłynąć na trajektorię tego rozwoju” – powiedział.

Wyjaśnił, że w połowie i pod koniec ciąży kluczowe obwody w mózgu tworzą się w celu wspierania systemów sensorycznych, komunikacyjnych i motorycznych.

Chociaż potrzebne są dalsze badania, aby zrozumieć, w jaki sposób zanieczyszczenie wpływa na rozwijający się mózg, poprzednie badania sugerują, że wdychane zanieczyszczenia mogą wchodzić w bezpośredni kontakt z płodem, powodując ogólnoustrojowe zapalenie i stres oksydacyjny, które mogą zakłócać rozwój neurologiczny.

Własne badania Alderete wykazały również, że narażenie na zanieczyszczenie powietrza może wpływać na mikrobiom jelitowy dziecka w sposób, który sprzyja stanom zapalnym, co może również wpływać na mózg. Inne badania na starszych dzieciach wykazały związek między prenatalnym narażeniem na zanieczyszczenia a zmniejszeniem istoty białej, grubości kory i przepływu krwi w mózgu, a także niższymi wynikami IQ. Badanie ograniczono do niemowląt pochodzenia latynoskiego, więc nie jest jeszcze jasne, czy wyniki dotyczą całej populacji.

Alderete zauważył, że 90% światowej populacji jest narażone na poziomy pyłu zawieszonego przekraczające zalecane poziomy, a ciężar narażenia jest często wyższy wśród mniejszości rasowych i etnicznych oraz populacji o niskich dochodach. Jedno z badań EPA wykazało, że mniejszości rasowe są narażone na 1,5 razy więcej zanieczyszczeń w powietrzu niż biali. Ponadto inne badania przeprowadzone przez Alderete wykazały, że Latynosi w południowej Kalifornii mają tendencję do życia w niekorzystnych warunkach środowiskowych, w tym takich, które są powiązane ze słabymi wynikami neurorozwojowymi.

„Nasze odkrycia podkreślają znaczenie zajęcia się wpływem zanieczyszczenia na społeczności w niekorzystnej sytuacji i wskazują dodatkowe kroki, które wszystkie rodziny mogą podjąć w celu ochrony swojego zdrowia” – powiedział Alderete.

Autorka zaznacza jednak, że jeśli kobieta była narażona na wysoki poziom zanieczyszczeń w czasie ciąży, nie oznacza to iż jej dziecko będzie miało trwałe deficyty poznawcze. Jednak zaleca kobietom w ciąży czujność w unikaniu zanieczyszczeń w powietrzu,, szczególnie w drugim i trzecim trymestrze ciąży. Powinni również unikać ćwiczeń na świeżym powietrzu w dni o dużym zanieczyszczeniu, zainwestowaniu w system filtracji powietrza w domu, otwierania okien podczas gotowania i unikania biernego palenia.

„To tylko jedna z wielu rzeczy, o których przyszli rodzice powinni wiedzieć, aby zapewnić swojemu dziecku najlepszy możliwy start” – powiedziała.

 

Źródło: medicalxpress.com

Obsługa pacjenta z Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Jak reagować na złość i histerię dziecka? | Wirtualna Poradnia Pedagogiczna #MAMYNATORADĘ

Czy smutek to depresja? Co czuje osoba z depresją? Jak jej pomóc?

"Rak. To Się Leczy" 2024

„Po złej stronie mocy” – drugi odcinek animowanego serialu kampanii społecznej „Zdrowie? Ogarniam TO!”

BMI
Masa ciała
kg
Wzrost
cm
Wynik
00.00
Wprowadź dane

Najnowsze

Zapisz się do newslettera!