Wszystko
Profilaktyka
Dieta i żywienie
Ciąża
Uroda
Psychologia
Dziecko
Leki i suplementy
KOMUNIKATY

Artykuł

Co najmniej 3 na 5 osób, które spróbują papierosa stają się palaczami

Co najmniej 61 % osób, które spróbują swojego pierwszego papierosa, staje się, przynajmniej czasowo, palaczami na co dzień, tak sugeruje analiza danych ankietowych przeprowadzonych przez Queen Mary University w Londonie.

Wyniki ponad 215,000 badań ankietowych opublikowano w czasopiśmie Nicotine & Tobacco Research i stanowią one silne wsparcie dla priorytetowego potraktowania wysiłków, zmierzających do tego, aby ograniczyć eksperymenty z papierosami wśród nastolatków.

Główny badacz tego doświadczenia, profesor Peter Hajek z Queen Mary University, powiedział: „po raz pierwszy udało się udokumentować tak dużą ilość danych na temat wpływu jaki mogą wywołać papierosy, już po jednym kontakcie z nimi.

„W rozwoju każdego uzależnienia przejście od momentu eksperymentowania do codziennego uzależnienia jest ważnym punktem orientacyjnym, ponieważ sugeruje, że taka aktywność rekreacyjna zmienia się w kompulsywną potrzebę. Stwierdziliśmy, że współczynnik przemiany od „jednorazowego palacza" do „osoby palącej codziennie” jest zaskakująco wysoki, co tylko potwierdzia, jak ważne jest przede wszystkim zapobieganie eksperymentom z paleniem papierosów.

„W Wielkiej Brytanii obserwuje się obecnie redukcję palenia i jak wynika z ostatnich ustaleń,
tylko 19 % dzieci w wieku 11-15 lat spróbowało papierosa, więc dobra wiadomość jest taka, że jesteśmy na najlepszej drodze do ograniczenia palenia".

Naukowcy przeszukali zbiór Global Health Data Exchange w poszukiwaniu odpowiednich badań, które zawierały pytania o to, czy respondenci kiedykolwiek próbowali papierosów i czy palili codziennie. Zbiór danych z ośmiu różnych badań, przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii, USA, Australii i Nowej Zelandii, a opisane metody badań zostały uznane za najlepsze. Dane zostały przeanalizowane w celu obliczenia współczynnika przekształcenia z osoby próbującej po raz pierwszy papierosa, do osoby która zaczęły palić codziennie.

Zespół obliczył, że 60,3%. respondentów potwierdziło, że choć raz spróbowało papierosa, a wśród tych osób, ok. 68,9 % stwierdziło, że posunęło o kolejny krok w nałogu i zaczęli palić papierosy każdego dnia.

Różne badania wykorzystywały różną metodologię i dawały różne wyniki, dlatego szacunkowy wynik 68,9%, jako „współczynnik przekształcenia z eksperymentów i jednorazowego palenia, do codziennego palenia papierosów, zawiera w sobie margines błędu (otrzymane wyniki wahały się między 60,9 a 76,9%).

Biorąc pod uwagę wysoki współczynnik przekształcenia, obecny we wszystkich branych pod uwagę badaniach, naukowcy sugerują, że co najmniej część redukcji częstości palenia tytoniu, która obserwowana jest w ciągu ostatnich 20 lat wynika, najprawdopodobniej, z mniejszego eksperymentowania z papierosami przez nastolatków.

Profesor Peter Hajek dodaje: „wyrażano obawy, że e-papierosy mogą być tak samo uzależniające, jak tradycyjne papierosy, jednak nie dzieje się tak w tym przypadku. Uderzającą różnicę zauważono w tym, że bardzo niewiele osób niepalących, które spróbowały e-papierosów, staje się osobami palącymi codziennie. Natomiast duża część osób niepalących, którzy spróbują tradycyjnego papierosa,  zaczyna palić codziennie.  Obecność nikotyny to już oczywiście zupełnie inna historia. "

Ograniczeniem badania jest fakt, że ankiety przynosiły różne wyniki, więc szacowany współczynnik przekształcenia jest jedynie przybliżony. Należy również wziąć pod uwagę kwestię dokładności wypełniania ankiet przez respondentów i przypominania sobie początków ich historii palenia papierosów.

Deklaracja zainteresowanych: Profesor Peter Hajek zapewniał konsultacje i uzyskał dofinansowanie badań od producentów leków na rzucanie palenia.

 

Źródło: sciencedaily.com

Czadowy Film - film w ramach akcji Obudź Czujność

PINK LIPS PROJECT - kobiety kobietom o profilaktyce

Nie serwuj sobie choroby!

KREW NA RĘKACH, czyli jak nie zakazić się u lekarza

Marta opowiada co to jest HCV

BMI
Masa ciała
kg
Wzrost
cm
Wynik
00.00
Wprowadź dane

Najnowsze

Zapisz się do newslettera!